fbpx
Passage Festival logo Passage Festival logo

Hand to hand

En udforskning på tværs af Europa for samtidscirkus gennem en socialøkologisk* linse: Igennem eksperimenter, møder og udveksling af viden og praksis på tværs af fagligheder og sektorer, uddannelser og håndværk, kultur og erhverv undersøges, hvordan cirkus og kunstformens  kunstneriske og metodiske praksisser, kan redefineres i en bæredygtig omstilling.

Europa (og verden) står overfor et behov for omfattende bæredygtige, miljømæssige ændringer. Vi må genoverveje vores måder at leve på, og hvilken retning vi vælger at udvikle os i. Det kræver en anderledes forbindelse til de steder, vi bebor og menneskerne omkring os. Det kræver, at vi kollektivt skaber betingelserne for en social og bæredygtig transformation, i alle vores praksisser. Samtidscirkus-branchen, såvel som kultursektoren generelt, må derfor også redefinere sine praksisser i en bæredygtig omstilling.

Hand to hand projektet bruger begrebet socialøkologi som linse i en kollektiv udforskning over 2 år af, hvordan sådan en omstilling kan gribes an. I Hand to hand mødes 8 cirkuskunstnere, 4 partnere, kunstneriske og videnskabelige mentorer og en lang række lokale partnere og repræsentanter for forskellige sektorers fagligheder, erhverv og håndværkstraditioner, der knytter sig til en særlig identitet og betydning i hhv. i Danmark, Kroatien, Frankrig og Portugal.

Socialøkologi har som omdrejningspunkt, at der må skabes en harmoni mellem menneskeskabte samfund og den naturlige verden, samtidig med at individuel mangfoldighed, kreativitet og frihed er sikret.

Traditionelt fokuserer cirkusuddannelser på tekniske færdigheder. Hand to hand foreslår, at der i lige så høj grad er behov for nye kompetencer og tilgange – både kunstneriske, videnskabelige og samarbejdsorienterede. Hand to hand ønsker at skabe nye samarbejdsmodeller og nye forståelsesmåder, hvor samtidscirkus i offentlige rum kan bidrage til at transformere kunstneriske og metodologiske praksisser i en grundlæggende bæredygtig retning.

Hand to Hand består af fire partnere, der alle præsenterer og udvikler kunst og cirkus i offentlige rum: Le Palc, nationalt cirkuscenter i Frankrig, ROOM 100 i Kroatien, Bússola i Portugal og Helsingør Teater + PASSAGE Festival i Danmark.

Ved at skabe rammerne for fælles læring, forskning og udveksling på tværs af forskellige sektorer, udforsker projektet nye måder at arbejde bæredygtigt med cirkus i offentlige rum.

Gennem fire ”exploration visits” i de fire lande, og efterfølgende residency ophold, vil kunstnerne, partnerne, mentorer og forskere sammen udveksle viden og praksis, der er knyttet til forskellige erhverv og private virksomheder, der har betydning for de lokale områder:

Hand to hand projektet har desuden igennem hele projektets varighed tilknyttet kunstneriske mentorer, forskere, videnskab og professionelle repræsentanter fra de forskellige sektorer.

Efterfølgende vender kunstnerne i foråret 2024 tilbage til dét område, de er matchet med, på et 11 dages residency, hvor de videreudvikler deres kunstneriske projekt. Projekterne vises som work-in-progress på partnernes festivaler i 2024 og 2025.

Hand to hand er støttet af Den Europæiske Unions Creative Europe program.

* Socialøkologi er en særlig tilgang til vores miljømæssige udfordringer, der tager udgangspunkt i sammenhænge mellem løsningen af (miljø)problemer og de sociale sider af vores liv. Socialøkologi som arbejdsform arbejder igennem dialog og i en fælles læreproces på både det individuelle og kollektive plan. En læreproces, der kan igangsætte reelle bæredygtige visioner og ændringer i fællesskab,på tværs af forskellige behov og interesser.