fbpx
Passage Festival logo Passage Festival logo

Roundabout Europe 2019-2021

Roundabout Europe 2019-21

Fem festivaler for kunst i offentlige rum arbejder med fem kunstnere/kompagnier om kunstprojekter i offentlige rum.

Roundabout Europe blev iværksat af fem forskellige partnere, for at opbygge et udvidet europæisk kredsløb af residencies og festivaler for kunst i det offentlige rum. Roundabout Europe gav kunstnere mulighed for udveksling mellem forskellige producenter og kunstformer, at præsentere projekter på nye platforme, adgang til nye publikumsgrupper, netværk og udviklingsmuligheder for projekter og nye kunstneriske retninger.

Hvem stod bag Roundabout Europe?

  • Roundabout Europe var et samarbejde mellem fem anerkendte, europæiske festivaler for scenekunst i det offentlige rum i Europa:
  • Imaginarius i Portugal
  • KoresponDance festival i Den Tjekkiske Republik
  • Out There i England
  • PASSAGE Festival i Danmark
  • Spoffin Festival i Holland. Spoffin Festival var desuden projektets koordinator.

Roundabout Europe rettede sig mod ambitiøse, professionelle kunstnere, der enten allerede arbejdede i det offentlige rum, eller var nye på byens scene, og ønskede at udvikle nye veje og projekter. Målet var at ruste kunstnere til i endnu højere grad at arbejde selvkritisk, bæredygtigt, økonomisk og udbytterigt uden at miste de primære kunstneriske værdier.

Residencyforløb, coaching og visninger

Baseret på Open Calls, indgik de udvalgte kunstnere/grupper i to forbundne residency-forløb i to forskellige EU lande i hhv. 2019 og 2020. De individuelle residency-ophold  blev tilrettelagt afhængigt af kunstnernes behov og ønsker. De deltagende kunstnere fik tid til at arbejde fokuseret med deres forestilling/projekt og indgik samtidig i flere workshops og praktiske, kunstneriske og inspirationsorienterede coaching-forløb. Kunstnerne og organisationerne kunne samtidig skabe nye netværk, ligesom kunstnerne blev introduceret til hinanden og koblet på tværs af de forskellige cyklusser i 2019 og 2020.  Det kunstneriske resultat af residency-opholdene blev præsenteres på festivalerne. Nogle som regulære forestillinger, andre work-in-progress.

Roundabout Europe 2019

I 2019 arbejdede Passage Festival med LUIT – Laboratoire Urbain d’Interventions Temporaires (FR) om BLACK MARKET , der også blev vist på Imaginarius Festival i Portugal,  og med Léa Dant (FR) om Capital WOMEN, der også deltog på Spoffin Festival.

Roundabout Europe 2020

Grundet situationen og coronavirus var det i 2020 kun muligt at gennemføre forløb med Third Hand Group (SL) om udvikling af forestillingen THE BOAT. Forløbet med Two Much Circus (UK) blev udskudt til 2021.

Læs mere  på roundabouteurope.eu.

Projektet er støttet af EU’s kulturstøtteprogram Creative Europe.