Passage Festival logo Passage Festival logo

Roundabout Europe

Roundabout Europe tilbyder igen professionelle scenekunstnere residencies i to lande i 2020.

Ansøgningsdeadline: 15. december 2019.
Fem festivaler for kunst i offentlige rum vil igen i 2020 samarbejde med fem kunstnere/kompagnier i det EU støttede udvekslingsprojekt Roundabout Europe. Kunstnere, der arbejder med kunstprojekter i offentlige rum og som er bosat i lande, der er kvalificerede til Creative Europe projekter, kan ansøge om i alt to residencies i to forskellige lande i 2020.

Roundabout Europe er startet af fem forskellige partnere, for at opbygge et udvidet europæisk kredsløb af residencies og festivaler for kunst i det offentlige rum. Roundabout Europe giver kunstnere mulighed for udveksling mellem producenter og kunstformer, at præsentere projekter på nye platforme, adgang til nye publikumsgrupper, netværk og udviklingsmuligheder for projekter og nye kunstneriske retninger.

Roundabout Europe har haft en succesfuld første udgave i 2019. Hér arbejdede fem kunstnere eller kompagnier med en forestilling i forskellige lande. Næste år har fem nye kunstnere eller kompagnier mulighed for at deltage.

Hvem står bag Roundabout Europe?

Roundabout Europe er et samarbejde mellem fem anerkendte, europæiske festivaler for scenekunst i det offentlige rum i Europa: Imaginarius i Portugal, KoresponDance festival i Den Tjekkiske Republik, Out There i England, PASSAGE Festival i Danmark og Spoffin Festival i Holland. Spoffin Festival er desuden projektets koordinator.

Roundabout Europe retter sig mod ambitiøse, professionelle kunstnere, der enten allerede arbejder i det offentlige rum, eller som er nye på byens scene, og som ønsker at udvikle nye veje og projekter.

Målet er at ruste kunstnere til i endnu højere grad at arbejde selvkritisk, bæredygtigt, økonomisk og udbytterigt uden at miste de primære kunstneriske værdier.

Udvikling af forestillinger, workshops, coaching og inspiration

De fem udvalgte kunstnere/grupper i 2020 inviteres til at indgå i to forbundne residency-forløb i to forskellige EU lande. De individuelle residency-ophold  bliver tilrettelagt afhængigt af kunstnernes behov og ønsker. De deltagende kunstnere får tid til at arbejde fokuseret med deres forestilling/projekt og indgår samtidig i flere workshops og praktiske, kunstneriske og inspirationsorienterede coaching-forløb.

Det kunstneriske resultat af residency-opholdene præsenteres på partner-festivalerne. Nogle vil være regulære forestillinger, andre work-in-progress.

Kunstnerne får mere ud af forløbene end residency, coaching og workshops: Roundabout Europe projektet er en mulighed for at skabe nye netværk for kunstnere og organisationerne. De fem udvalgte kunstnere bliver introduceret til hinanden og kan dermed skabe egne nye netværk. De kobles også til de fem første deltagende kunstnere/kompagnier fra 2019.

Der er åbent for ansøgninger til Roundabout Europe 2020. Ansøgnings deadline er 15. december 2019.

Fem kunstnere / kompagnier udvælges frem mod ultimo februar 2020. De kunstneriske ledere fra de deltagende festivaler foretager udvælgelsen.

Læs mere om processen og ansøg om at deltage online på roundabouteurope.eu.

 

Projektet er støttet af EU’s kulturstøtteprogram Creative Europe. Kunstnere der er baseret i lande, der er kvalificeret til Creative Europe programmet kan søge.