fbpx
Passage Festival logo Passage Festival logo

PASSAGE bæredygtighedspolitik

Helsingør Teaters + PASSAGE motivation for at handle på bæredygtighed

Helsingør Teater + PASSAGE mener, at alle har et ansvar i den bæredygtige omstilling.

Som kulturaktør er vi forbrugere i en fødekæde, hvor vi kan påvirke samarbejdspartnere og leverandører ved klimabevidste valg, og som organisator og formidler kan vi i vores programlægning være med til at øge bevidstheden om bæredygtighed hos både kulturproducenter og publikum.

Vi tror på at kunst og kultur som sektor kan spille en vigtig rolle og har et unikt potentiale i samfundets bæredygtige omstilling.

Kunsten opererer i et åbent felt uden de begrænsninger som oftest er forbundet med andre sektorer. Den kan pege på alternative fremtider og hjælpe os til at se alternative veje. Kunsten kan stille undersøgende spørgsmål uden at præsentere endegyldige svar og kan derved hjælpe os til at anskue problemstillinger på nye måder.

Vi mener, at vi som formidlere har en forpligtelse til at orientere os mod fremtidens kunstnere, herunder de kunstnere, der arbejder med bæredygtighed som en forudsætning for deres kunstneriske praksis og værker. Vi ønsker at være en platform for disse kunstnere.


Helsingør Teaters + PASSAGEs primære aftryk på miljøet og klimaet

Rejser
Som organisator af en international gadeteaterfestival sker en stor grad af vores aktiviteter gennem international udveksling: Dels medarbejdernes rejser til festivaler, netværksmøder og andre internationale aktiviteter. Dels internationale kunstnere og partneres rejser til Helsingør Teater og PASSAGE festival.

Den internationale udveksling er helt nødvendig for PASSAGE Festival. Den medvirker til at sikre høj kunstnerisk kvalitet i programmet og til at udvide de lokale horisonter og kulturelt kendskab for både borgere og danske kunstnere. Den nuværende strukturering af international udveksling er imidlertid omkostningstungt for miljøet.

Publikum
Den største multiplikator i det felt, vi virker i, er vores publikum. Hvis Helsingør Teater + PASSAGE kan være med til at påvirke, hvordan publikum, og dermed borgere, agerer, både når de er en del af vores aktiviteter og når de er hjemme, vil det være en stor gevinst. Vi ser publikum som aktive agenter.

Drift
Helsingør Teater + PASSAGE ønsker at undersøge alle led i processen mod en grønnere omstilling, og derfor også vores daglige (kontor)drift, for at optimere og forbedre procedurer.

Det giver læring og sammenhæng i det, vi siger, og det vi gør.

Kommunikation
For at øge bevidstheden om bæredygtighed ønsker vi at være synlige og transparente i vores processer, læring og tiltag. Vi vil samtidig kaste et kritisk blik på produktion og oplag af materialer samt valg af platforme og medier på kommunikationsområdet. Vi ønsker at forbedre vores miljøhensyn på kommunikationsområdet, i en samtidig afvejning af, hvordan vi når vores målgrupper bedst.


Helsingør Teaters + PASSAGEs forpligtelser samt nuværende vision og strategi for bæredygtighed

Som teaterforening har Helsingør Teater en forpligtelse til at præsentere turnerende scenekunst lokalt i hele Helsingør Kommune.

Som arrangør af PASSAGE Festival har Helsingør Teater en forpligtelse til at præsentere internationalt turnerende scenekunst.

Som organisation er Helsingør Teater + PASSAGE i 2023 kun lige startet på at formulere visioner, strategier og politik for bæredygtighed. Dette dokument er første skridt i den proces.

Vi er aktuelt ikke underlagt formelle forpligtelser i forhold til bæredygtig omstilling, men det træder stadig mere tydeligt i både statslige, private og europæiske fondes krav til ansøgninger. Det er vores forventning at bæredygtighedskrav fremadrettet vil blive formaliserede i fondskravene.


Helsingør Teaters + PASSAGEs særlige fokusområder i en grøn omstilling

Jvnf. vores største aftryk på miljøet, vil Helsingør Teater + PASSAGE primært fokusere på rejse-aktiviteter, både interne (organisationens egne rejser) og eksterne (turnévirksomhed). Vi vil sekundært fokusere på publikumsrettede tiltag og på kommunikationen af Helsingør Teaters + PASSAGEs strategi for bæredygtighed.

Helsingør Teater + PASSAGE vil fra 2023-24 reducere CO2 aftrykket på egne rejser og på internationale turné-rejser. På sigt vil det for Helsingør Teater + PASSAGE være lige så naturligt at redegøre for et CO2 regnskab som et økonomisk regnskab i forbindelse med rejseaktiviteter.

Helsingør Teater + PASSAGE vil kortlægge medarbejderes og kunstneres samlede CO2 aftryk. Baseret på data kan vi skabe retningslinjer for, hvordan vi prioriterer og vurderer nødvendigheden af en rejse, samt hvordan (transportformer, geografiske syngergier mm) vi, kunstnere og partnere rejser.

I Helsingør Teater + PASSAGE vil vi bestræbe os på at enhver rejse skal være rejsen værd

  • Internationale møder og udveksling gennemføres så vidt muligt digitalt
  • Der skal være en nødvendighed for rejsen i forhold til teatrets/festivalens formål
  • Rejsen skal fremme udvikling og kunstnerisk kvalitet
  • Rejsen skal gøres smart (transportform, geografisk synergi m.m.)
  • Enhver kunstner-rejse (turné) gennemgås for mulige lokale turné-aftaler eller andre synergier
  • Enhver personalerejse skal altid også forholdes til yderligere muligheder for partnerskabsbesøg eller andre synergier.

Helsingør Teater + PASSAGE ønsker at muliggøre og prioritere Slow-travel både i organisationen og for kunstnere

  • Kan destinationen nås indenfor 12 timer, skal den foretages med bus/tog/bil/færge hvis muligt.
  • Det skal gøres mere attraktivt for kunstnere at rejse langsomt (tog/bus/færge fremfor fly). (gennem bl.a. længere ophold, turnésamarbejder etc.)

Ansvarlige for Helsingør Teaters + PASSAGEs Bæredygtighedspolitik og -handleplan | Procedurer

Helsingør Teaters + PASSAGEs Bæredygtighedspolitik er udarbejdet af Helsingør Teaters medarbejdere, der også implementerer politikken i Helsingør Teaters + PASSAGE virke.

Helsingør Teaters + PASSAGEs Bæredygtighedspolitik godkendes af Helsingør Teaters bestyrelse.

Helsingør Teaters + PASSAGEs handleplan for bæredygtighed udarbejdes forud for hver sæson af Helsingør Teaters medarbejdere.

Bæredygtighedspolitik og -handleplan indarbejdes i Helsingør Teaters + PASSAGEs årshjul. Der fastsættes fælles statusmøder hver 2. måned for handleplanen. Del-opgaver i handleplanen uddelegeres til Helsingør Teaters + PASSAGEs forskellige områdeansvarlige. Handleplanen evalueres årligt med henblik på en fremadrettet revurdering af eksisterende og nye målsætninger i kommende handleplan.

Helsingør Teaters bestyrelse orienteres om handleplan og opgavestatus ved hvert bestyrelsesmøde.