Asuelto

Asuelto

På gatorna, nära oss, på marken, pågår en kamp mellan tre män och en kvinna. Dom sliter varandra i stycken…

Svenska

… attraherade av varandra i mäktig dans, både våldsam och öm, med såväl gråt som skratt. Asuelto är en observation från verkligheten: Livet som en organism, en kropp i rörelse som förmedlar och delar sina attribut. Magiskt och påtagligt, konceptuellt och känslosamt, vackert och fult på en och samma gång. Men framför allt: livfullt.

2013 formades HURyCan. Ett artistiskt möte mellan Arthur Bernard Bazin och Candelaria Antelo. Ett project som visar upp det mänskliga mötet som ett kommunikativt behov. 2010 började deras resa med akten ”Discordio” som de fick pris för i Certamen Coreogáfico de Vallecas. Året efter resulterade deras kreativa processer i en akt vid namn ”Te Odiero” som vann flera koreografipriser i Spanien, Tyskland och Frankrike. Deras senaste verk att premieras, på Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca, var ”Je te haime” som hade premiär 2013. Deras senaste framträdande Asuelto som visas under Passage skapades 2016.


Danska

På gaden, tæt på os, er der et opgør mellem tre mænd og en kvinde. De flår hinanden i stykker, tiltrukket af hinanden i en kraftfuld dans, der både er voldsom og øm, og indeholder latter og gråd. Asuelto er en observation af livet som en organisme, som en krop i bevægelse. Magisk og sanselig, konceptuel og følsom, smuk og grim på samme tid. Men mest af alt: I live.

HURyCan blev dannet i 2013 i et kunstnerisk møde mellem Arthur Bernard Bazin og Candelaria Antelo. I 2010 begyndte deres rejse med forestillingen Discordio” som fik en pris for i Certamen Coreogáfico de Vallecas. Året efter skabte de ”Te Odiero” som vandt flere koreografipriser i Spanien, Tyskland och Frankrig. Deres seneste forestilling er Asuelto som blev skabt i 2016.


Engelska

In the street, close to us, on the ground, there is a clash between three men and a woman. They tear each other apart, attracted to each other in a powerful dance, both violent and tender, with cries and laughter. Asuelto is an observation of reality: life as an organism, as a body in movement that transmits and shares its attributes. Magical and tangible, conceptual and sensitive,
beautiful and ugly at the same time. But most of all: alive.

Named in 2013, HURyCAN is the artistic meeting of ArtHUR Bernard Bazin and CANdelaria Antelo. It is a project of creation and human interaction that confirms movement as a communicative need. In 2010, they begin to research together through “Discordio”, winning piece of the Certamen Coreográfico de Vallecas. The following year they undertook the creative process of “Te Odiero” that will win diverse choreographic prizes in Spain, Germany and France. Their latest work to date, “Je te haime” premieres in 2013 and is awarded at the Feria Internacional de Teatro y Danza
de Huesca. In 2016 they create their newest performance to date: Asuelto.


Helsingborg

29/7 15:30 /Stadsparken, korsningen Bollbrogatan

45 min


Credits: Artistic direction and choreography: Arthur Bernard Bazin and Candelaria Antelo Dancers: Arthur Bernard Bazin, Candelaria Antelo, Carlos Beluga, Xavier Auquer Gómez Musical composition: Sergio Salvi


Website
Video


 

  • Datum
  • 29 juli 2018, 15:30 - 16:10
  • Stadsparken
  • Bollbrogatan
  • 25225
  • Helsingborg
  • 29 juli 2018, 15:30 - 16:10