SILENT ZONE – CPH Opera Festival (DK)

SILENT ZONE – CPH Opera Festival (DK)

ENTRE-FÖRESTÄLLNING: Här väntar en tyst och intim skildring när ”Silent Zone” – Louise Alenius’ nykomponerade opera – bjuder in oss till en dysfunktionell familj.

En tabubelagd händelse har medfört att dottern i huset har förlorat språket, och istället får hennes bror avslöja allt för dem båda. Alenius skrev sin libretto efter att ha insamlat uttalanden från anhöriga som haft döden tätt inpå och då erfarit, hur den sista nedräkningen påverkar viljan att konfronteras med det förflutna.

CPH Opera Festival hyllar operan som konstform. Ett av syftena med festivalveckan är att föra ut operan på stadens gator, på vattnet och under marken. CPH Opera Festival startade 2009 och hålls varje år som regel den första veckan i augusti. Programmet omfattar såväl tradition som nytt.