LYST #2 HELSINGØR – TEATER BÆST (DK)

LYST #2 HELSINGØR – TEATER BÆST (DK)

ENTRÉ FÖRESTÄLLNING: NB Läs om billetter til höger ”Jag utmanar dig till att se skillnad på en naken prostituerad och vilken annan naken kvinna som helst.”

Med dessa ord sätter aktören sin egen kropp på spel i denna interaktiva och intima performance lecture. Publiken bjuds in både i det privata intima rummet, där sexarbete utförs samt ut i det offentliga rummet, där normativa sanningar formar specifika bilder av vad en prostituerad är. Som publik utmanas du om din hållning i en dialog om prostitution, en undersökning av hur mycket våra egna attityder innebär för den allmänna skammen av prostituerade i vårt samhälle.

OM GRUPPEN
Teater Bæst grundades av den konstnärlige ledaren och aktören Eja Rhea Mathea Due, som utforskar scenens gränser och konfronterar publiken med de dolda, undertryckta sidorna hos den moderna människan. Teater Bæst arbetar utifrån grundlig research både på ett akademiskt och ett konstnärligt plan och blandar estetik med interaktiva, performativa upplevelser.