Allt ljus på dig – Rita Winde (SE)

Allt ljus på dig – Rita Winde (SE)

Här kommer jag dragandes med min scen igen till Dig.

Vi vandrare som har rummet med oss, riskerar ju inte att bli utan plats och det är även fint att scenen är mobil, så att den finner väg i staden. Det blir en performance och historieberättande akt som långsamt förflyttar sig och skapar berättelser. En utvecklad vandring där scenen lyfts ner, närhelst den behövs. Ett vänligt erbjudande att sätta sig i lampans sken och lyssna på en historia innan vi försvinner vidare dit vi är på väg.

Hastigheten påverkas av miljön, det är lättare att vandra på en jämn gata än att gå uppför en backe. Vandrande akt från Sundstorget via biblioteket och Knutpunkten.

Rita Winde
Utbildades vid Valands konsthögskola 1997-2002. Rita är konstnären som gärna arbetar med performance i det offentliga rummet. Hennes tilltal  är vardagligt. Hon närmar sig med seriös naivitet för att rädda världen.