svenska //
HELSINGØR + HELSINGBORG

S.O.S

Wilma Version (DK/SE)

Wilma Version_To må man være_uden credit

Wilma Version præsenterer :

S.O.S.– er en svensk-dansk cabaret performance som sker samtidigt på två färjor mellan Helsingborg och Helsingör. Lokala radioamatörer leker på morsenycklar, tillsammans med ljudkompositioner, sång och dans. S.O.S. är i denna tapping inte ett katastrofalarm utan står för Show Över Sundet.

Föreställningen är ett samarbete mellan Helle Fuglsang (Dk) og Nils Viberg (SE).

S.O.S är den andra i en rad projekt där Morse och modern teknik bearbetade performativa och in i en konstnärlig kontext .

TID/ I alt 1 time og 40 min.

Avresa : Från båda sidor av sundet 4. +  5. august
Mødetid: kl.17.00 + 17.30 – i både Helsingør og Helsingborg
Mødested: Scandlines Terminal, 1. sal / Våning

ENTRÉ  Billetter 50 kr. / Festivalpas 150 kr.

KØB BILLET TIL S.O.S
KØB PASSAGE FESTIVALPAS

Ide, koncept og iscenesættelse: Helle Fuglsang
Interaktiv koncept og lyddesign: Nils Viberg og Kristian Ross
Lydkomposition : Deborah Vlaeymans
Lyddesign og afvikling :  Per Buhl Acs
Medvirkende: Lokale radioamatører fra Helsingborg og Helsingør + Katti Hoflin + Karina Lernestål + Helle Fuglsang m.fl.

Tak til Scandlines Helsingør-Helsingborg, De Eksperimenterende Radioamatører, Helsingør Radioamatørklub, Helsingborg Radioamatørklub.

FØLG MED S.O.S PÅ FACEBOOK

TID OCH PLATS (100min.)
04 augusti - 17:00 / Scandlines, 1 Våningen vid rulltrappan - Helsingborg
04 augusti - 17:30 / Scandlines, 1 Våningen vid rulltrappan - Helsingborg
04 augusti - 17:00 / Scandlines, Terminal - 1. sal - Helsingør
04 augusti - 17:30 / Scandlines, Terminal - 1. sal - Helsingør
05 augusti - 17:00 / Scandlines, 1 Våningen vid rulltrappan - Helsingborg
05 augusti - 17:30 / Scandlines, 1 Våningen vid rulltrappan - Helsingborg
05 augusti - 17:30 / Scandlines, Terminal - 1. sal - Helsingør
05 augusti - 17:00 / Scandlines, Terminal - 1. sal - Helsingør