svenska //
HELSINGØR + HELSINGBORG

Turisterna

The2Men (UK)

tourist-11
tourist-3Terry och Derek har aldrig någonsin varit ute och rest, men har vunnit en resa och har nu anlänt till staden. Helt överväldigade av begeistring vill de se och prova allt, träffa alla och fotografera alla.

Artists: Anton Mackman and Dave Solo

WEBSITE

TID OCH PLATS (120min.)
06 augusti - 12:00 / Längs Gågatean Kullagatan, Start Konsul Olssons Plats - Helsingborg