svenska //
HELSINGØR + HELSINGBORG

Konstpaus bland sten, brons och bokstäver

Mikael Rudesjö (SE)

Konstpaus_ Mikael Rudesjö Foto Kristoffer_Granath (3) web
Konstpaus-Mikael-Rudesjö_foto_Johan_Linné-(3)-web
Ta en konstpaus på lunchen tillsammans med helsingborgspoeten Mikael Rudesjö. Upplev några av stadens offentliga konstverk i samklang med poesi och berättelser kring konstverken. Vi avgår från Kungstorget och rör oss i maklig takt mot Dunkers. På vägen upptäcker vi sex konstverk som i vardagens stress kanske glöms bort.

TID OCH PLATS (25min.)
04 augusti - 12:00 / Start Kungstorget - Helsingborg
05 augusti - 12:00 / Start Kungstorget - Helsingborg
06 augusti - 12:00 / Start Kungstorget - Helsingborg